Bộ kiểm tra điện Extech ETK30

Bộ kiểm tra điện Extech ETK30 bao gồm Đồng hồ vạn năng EX205T True RMS và Đồng hồ kẹp AC MA430400A. MA430 được tích hợp đầu dò điện áp không tiếp xúc với cảnh báo LED. Bộ dụng cụ thử nghiệm điện có giá trị đặc biệt này được lắp ráp để cung cấp tất cả các nhu cầu kiểm tra điện để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện và thiết bị HVAC.