Bộ Kit kiểm tra điện Amprobe PK-110

Kiểm tra an toàn RV: kiểm tra các ổ cắm bệ RV (20 A, 30 A, 50 A) để biết hệ thống dây và nối đất thích hợp, kiểm tra các điều kiện da nóng và các đầu ra thích hợp của RV
Kiểm tra sự hiện diện của điện áp trong các ổ cắm, công tắc, dây nối dài và đèn chiếu sáng