Bộ Kit kiểm tra điện Amprobe PK-110

Gồm:

  • Đồng hồ vạn năng AM-420
  • Bút thử điện ST-102B
  • Đầu dò điện áp không tiếp xúc GFCI