Bộ nguồn lập trình BK Precision 9182B

  • Đầu ra Dải thấp: 0-10 V, 0-20 A
  • Dải cao đầu ra: 0-20 V, 0-10 A
  • Công suất đầu ra tối đa: 200 W