Bộ nguồn lập trình BK Precision 9183B

  • Dải thấp 0 ~ 35V, 0 ~ 6A
  • Dải cao 0 ~ 70V, 0 ~ 3A
  • Công suất đầu ra tối đa 210 W