Bộ nguồn lập trình BK Precision XLN8018-GL

  • Điện áp đầu ra 0 đến 80 VDC
  • Đầu ra hiện tại 0 đến 18 A
  • Ripple và tiếng ồn 7 mVrms, ≤ 80 mVp