Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision 9805

  • Giao tiếp : LAN, USB, RS232, GPIB
  • Nguồn vào: 110 / 220 VAC ± 10%/ 8A/ 47~63Hz
  • Kích thước: (439 x 131.4 x 535.7 mm)