Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision PVS60085

  • Điện áp đầu ra: 0 ~ 600V
  • Dòng điện đầu ra: 0 ~ 8,5A
  • Công suất đầu ra tối đa: 3000W
  • Dòng điều chỉnh: 60 mV / 4,25 mA