Bộ phân tích công suất Extech 382100

    • A (pha đến mặt đất)
    • KW / KVA / KVAR / PF (giai đoạn)
    • KW / KVA / KVAR / PF (hệ thống)
    • KWH / KVAH / KVARH / PFH (hệ thống)
    • Góc pha