Bộ thử nghiệm điện trở đất Extech 382252

382252 là Bộ kiểm tra điện trở đất, bao gồm tất cả các phần cứng cần thiết để đo mặt đất trong 3 phạm vi từ 20 đến 2000 omega. Cũng kiểm tra điện áp AC / DC, điện trở và liên tục. Với tính năng điều chỉnh zero tự động và ba điện trở tiếp đất nằm trong khoảng 20Ω / 200Ω / 2000Ω. Hoàn thành với dây dẫn thử nghiệm, 2 thanh nối đất phụ, hộp đựng, bao da cao su bảo vệ và sáu pin AA 1,5V.