Bơm định lượng Blue White C-6250HV (100L/H)

  • Bơm hóa chất 100 lít một giờ
  • Điều chỉnh lưu lượng từ 4-100%
  • Dễ lắp đặt và sử dụng.
  • Động cơ màng, chống ăn mòn