Bơm định lượng Blue White C-660P

Bơm định lượng cơ hoành dạng màng sử dụng làm máy bơm hóa chất cho ngành công nghiệp hóa chất, bia, rượu, mỹ phẩm, sữa…