Bơm Định Lượng Hanna BL 1.5

Máy bơm Hanna BL 1.5 chính xác hơn máy bơm tiêu chuẩn do thiết kế chuyển vị dương đảm bảo mỗi hành trình giống hệt với các nét trước và sau nó, do đó giữ cho tốc độ dòng chảy ổn định. Một loạt các máy bơm BlackStone với khả năng định lượng khác nhau có sẵn cho các nhu cầu định lượng cụ thể của bạn.