Bơm định lượng Hanna BL3-2

  • Lượng bơm tối đa: 2.9 lít/giờ (4.8 gph)
  • Áp suất: 8 bar (116 psi)
  • Chu kì bơm: 120 lần gõ/phút
  • Vỏ bơm: sợi gia cố polypropylene
  • Nguồn điện: 110/115 VAC or 220/240 VAC, 50/60Hz