Bơm định lượng Hanna BL7-2

  • Lượng bơm tối đa: 7.6 lít/giờ (2.0 gph)
  • Áp suất: 3 bar (43.5 psi)
  • Chu kì bơm: 120 lần gõ/phút
  • Vỏ bơm: sợi gia cố polypropylene
  • Nguồn điện: 110/115 VAC or 220/240 VAC, 50/60Hz