Bơm định lượng Pulsafeeder LPJ7 S2

Lưu lượng tối đa: 37.9 lít/giờ.
Áp lực tối đa: 5.5 bar.
Vật liệu: PVC / Teflon.
Kích cỡ cổng kết nối: 12 mm.
Công suất: 1/3 HP (300W).
Loại dòng điện: 1 pha / 220 V / 50 Hz