Bút đo điện áp Kyoritsu 1710

• Chỉ báo phân cực
• Kiểm tra pha đơn cực
• Thử nghiệm xoay vòng
• Đục đôi cho phép cầm thoải mái