Bút đo pH Extech EC500

  • Đo 5 thông số bao gồm độ dẫn điện, TDS, độ mặn, pH và nhiệt độ sử dụng một điện cực
  • 9 đơn vị đo: pH, µS, mS, ppm, ppt, mg / L, g / L, C, F
  • Đồ thị tương tự cho thấy xu hướng – Bộ nhớ lưu trữ lên tới 25 số đọc có nhãn
  • Độ dẫn có thể điều chỉnh theo tỷ lệ TDS từ 0,4 đến 1,0; 0,5 tỷ lệ mặn cố định
  • RENEW tính năng cảnh báo người dùng khi điện cực cần thay thế