Bút thử điện áp Amprobe NCV-1040

  • Kiểm tra điện áp qua cách điện dây
  • Xác định các đứt cáp trong dây, dây và hệ thống sét được kết nối nối tiếp
  • Xác định cực tính (đường so với trung tính) của các ổ cắm và cáp
  • Kiểm tra an toàn điện áp theo cách không tiếp xúc