Bút thử điện áp Amprobe VT201A

  • Đo điện áp không tiếp xúc
  • Kiểm tra điện áp AC/DC từ 70 tới 440V.
  • Cảnh báo âm thanh, LED