Bút thử điện áp dòng điện Extech DVA30

  • Máy dò dòng điện / điện áp hai trong một được thiết kế để thử nghiệm điện
  • Phát hiện điện áp AC không tiếp xúc từ 12V đến 600VAC
  • Phát hiện dòng điện AC không tiếp xúc từ 200mA đến 1000A
  • Điều chỉnh độ nhạy để tăng hoặc giảm ngưỡng kích hoạt cảm biến
  • Âm thanh phát hiện rõ ràng và sáng rõ ràng