Bút vạn năng Amprobe DM73C

  • Tương tự
  • Tự động tắt nguồn
  • UL 3111-1 được liệt kê
  • Độ chính xác cơ bản DC 0,5%
  • Xếp hạng an toàn CAT III 300 V, xếp hạng an toàn CAT II 600 V