Cảm biến CAN không tiếp xúc Hioki SP7001

  • Hỗ trợ tín hiệu CAN FD / CAN
  • Tốc độ truyền thông tương thích: CAN 125 kbit / s đến 1 Mbit / s, CAN FD 125 kbit / s đến 3 Mbit / s
  • Nhận dữ liệu CAN ngay lập tức, đơn giản bằng cách cắm đầu dò vào dây cáp