Cảm biến độ ẩm không dây Extech MO270-X

Đồng hồ đo không dây truyền dữ liệu đến màn hình hiển thị lên đến 65ft (20m) so với điểm đo.