Cảm biến dòng điện không dây Hioki CM7291

Sử dụng cho các cảm biến:

CT7642, 7742

CT7636, 7736

CT7631, 7731