Camera chụp ảnh nhiệt Flir E60

  • Độ phân giải 320 x 240 px
  • Máy ảnh nhiệt với MSX
  • Truyền dữ liệu qua Wifi