Camera chụp ảnh nhiệt RS Pro RS730

  • Màn hình: LCD 2,8 “, 240 x 320 pixel
  • Độ phân giải IR: 160 x 120 pixel
  • Tần số hình ảnh: 50 Hz