Camera chụp ảnh nhiệt Testo 868

  • Thông minh và nối mạng: Ứng dụng Thermography miễn phí cho phép bạn biên dịch, lưu trực tuyến hoặc gửi báo cáo ngắn trực tiếp trên trang web và hơn thế nữa
  • Camera kỹ thuật số tích hợp
  • Các chức năng sáng tạo như văn bản ScaleAssist cho hình ảnh nhiệt tương đương trong lĩnh vực xây dựng bản đồ nhiệt