Camera Hồng Ngoại FLIR E4 WiFi

FLIR E4 với Wi-Fi là một camera chụp ảnh nhiệt dễ sử dụng cho các ứng dụng điện, cơ khí, xây dựng và HVAC / R. Tìm các vấn đề ẩn, đo nhiệt độ chính xác và xác nhận sửa chữa dễ dàng nhờ độ phân giải hồng ngoại pixel 4,800 (80 x 60) và các cải tiến hình ảnh MSX. Sau đó, hợp lý hóa công việc của bạn bằng Wi-Fi tích hợp, để tải lên và chia sẻ hình ảnh và dữ liệu thông qua ứng dụng di động FLIR Tools.