Camera hồng ngoại Fluke TiS55 220×165 (36.300 pixel)

Fluke TIS5530HZ 30 HZ, 220 x 165, 2,8 mRad, Máy ảnh nhiệt sử dụng chung (-4 – 842 ° F) được xây dựng để thực hiện với các tính năng giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.