Camera nhiệt android Hti HT-301

  • Mẫu: HT-301
  • Độ phân giải: 384×288 Pixel
  • Băng phản hồi: 8-14pm
  • Ống kính: 13mm
  • Chế độ lấy nét: hình ảnh thủ công
  • Tốc độ khung hình: 25Hz