Camera nhiệt Fluke Ti25

  • Tăng cường khả năng phát hiện và phân tích vấn đề với công nghệ IR-Fusion®.
  • Tối ưu hóa để sử dụng trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
  • Được thiết kế và thử nghiệm để chịu được sự sụt giảm 2 m (6,5 ft)
  • Chịu được bụi và nước – được kiểm tra theo xếp hạng IP54.
  • Cung cấp hình ảnh rõ ràng, sắc nét cần thiết để tìm nhanh vấn đề.
  •  Chú thích bằng giọng nói có thể được ghi lại với mọi hình ảnh bạn chụp.