Camera nhiệt Fluke TiR3FT

(26 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:

Các tính năng chính