Camera nhiệt Fluke TiS40 độ phân giải 160×120 (19.200 pixel)

Fluke TIS40 9 HZ, 160 x 120, 3.9 mRad, Máy ảnh nhiệt sử dụng chung (-4 – 662 ° F) được xây dựng để thực hiện với các tính năng giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.

Xem thêm sản phẩm cùng loại: Camera nhiệt Fluke TiS50