Camera nhiệt hồng ngoại dò khí gas Fluke Ti450 SF6

Các ứng dụng

  • Các nhà máy công nghiệp (sản xuất, chế biến, hóa dầu, vv)
  • Tòa nhà và cơ sở thương mại
  • Tòa nhà chính phủ
  • Trường học
  • Bệnh viện
  • Điện, nước và khí đốt
  • Nhà ở khu dân cư