Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 28 (-20°C~300°C, 48608 pixel)

  • Camera hiển thị ảnh màu
  • Chỉnh được độ phát xạ trên màn hình
  • Chụp ảnh nhiệt độ nhanh, chính xác.