Camera nhiệt HT-18

  • Màn hình hiển thị: 3.2 in
  • Độ phân giải hồng ngoại: 220×160
  • Độ phân giải hình ảnh : 0,3 triệu pixel
  • Góc trường / chiều dài lấy nét ngắn nhất: 27 ° x35 ° / 0,5m
  • Độ nhạy nhiệt: 0,07 ℃
  • Phạm vi đo nhiệt độ: -20 ℃ ~ 300 ℃ (-4 ~ 572)