Camera nhiệt HT-A1

  • Độ nhạy nhiệt: 0,07 ℃
  • Phạm vi nhiệt độ: -20oC đến 300 ℃ (-4 đến 572)
  • Độ chính xác: ± 2% kỹ thuật số / ± 2 ° C