Camera nhiệt PCE-TC 34

– Tự động phát hiện điểm nóng nhất
– LCD có đèn nền lớn 3,5 ”
– Độ phân giải cao: 640 x 480 pixel
– Phạm vi nhiệt độ: -20 … +350 ° C