LiveZilla Live Chat Software

Xem tất cả 2 kết quả

Máy đo điện từ trường tần số cao, máy đo từ trường đất Hioki

Đo điện từ trường tần số cao, máy đo từ trường đất đa thực Hioki. Các thiết bị đo điện trường, từ trường, đo từ tính. Các loại máy đo cường độ điện trường, cường độ từ trường Hioki, giá rẻ

Máy đo điện từ trường Hioki là thiết bị đo từ tính, mức độ từ trường của môi trường. Thiết bị đo từ trường này xác định bức xạ điện từ trường như:. Trong khu vực sinh hoạt, máy tính cá nhân, bếp từ một cách nhanh chóng và chính xác.

Trường điện từ là một dạng tồn tại đặc biệt của vật chất. Là tập hợp các tính chất điện và từ. Các tham số cơ bản, biểu thị đặc tính của trường điện từ là: tần số, chiều dài sóng và tốc độ lan truyền.