Đầu dò điện cao áp Amprobe TIC 300 PRO

  • Phát hiện điện áp không tiếp xúc
    • 30 đến 1500 VAC
    • 1500 đến 122.000 VAC (w / Hot Stick TIC 410A)