Đầu đo dòng điện Prova AFLEX 3009

  • Độ cao: lên tới 2000M
  • Nhiệt độ lưu trữ: -20 ° C đến 85 ° C
  • Độ ẩm lưu trữ: 15% đến 85% rh
  • Trọng lượng: 390g mỗi máy