Đầu dò nhiệt độ Kyoritsu 8216

Áp dụng cho máy : 1011,2046R,2056R
Nơi Xuất Xứ : Kyoritsu