Đo độ ẩm và pH đất Yieryi VT-05

Phạm vi đo pH3 ~ 8 pH

Độ ẩm1 ~ 8

Độ chính xác PH± 0,3

Độ phân giải± 0,2 pH