Đo nhiệt độ độ ẩm, máy, thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm – temperature and humidity meter

Một cảm biến nhiệt độ độ ẩm (hoặc máy đo nhiệt độ độ ẩm) là thiết bị cảm ứng, đo lường và báo cáo nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong không khí. Do đó nó đo cả nhiệt độ và độ ẩm của không khí . Độ ẩm tương đối là tỷ lệ của độ ẩm thực tế trong không khí với lượng ẩm cao nhất có thể được giữ ở nhiệt độ không khí đó. Một thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm gồm có các thành phần như: Cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, màn hình, nút bấm, cổng kết nối. Phạm vi đo nhiệt độ, thang đo độ ẩm (RH), độ chính xác, độ phân giải, đèn âm báo động.