Đồng hồ bấm giờ Extech 365515-BK

Tính năng, đặc điểm

  • Độ phân giải thứ hai 1/100 trong 30 phút
  • Độ phân giải 1 giây đến 24 giờ
  • Định dạng đồng hồ 12 hoặc 24 giờ
  • Lịch hiển thị ngày, tháng và ngày