Đồng hồ đa năng Tenmars TM-82

  • Data hold: giúp giữ giá trị đo tạm thời xem sau.
  • Bật tắt đèn màn hình, tùy chọn khi làm việc dưới môi trường thiếu sáng.
  • Max read: xem giá trị cao nhất.
  • Sel cho phép lựa chọn khi cài đặt.