Đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT6031-03

Máy đo điện trở đất Hioki FT6031-03:

  • Phương pháp đo chuyển đổi được giữa phương pháp đo hai cực và ba cực
  • Kiểm tra tất cả các loại tiếp đất từ Loại A tới Loại D chỉ với một thiết bị đo
  • Thang đo rộng từ 0 tới 2000Ω
  • Tiêu chuẩn chống bụi và chống nước đạt IP67 – hàng đầu
  • Thiết kế dây tiếp đất nhạy và cuộn điện sáng tạo cho phép giảm thiểu thời gian thực hiện