Đồng hồ đo ánh sáng Led Extech LT40

Đồng hồ đo ánh sáng LED LT40 rất hữu ích để đo và tối ưu hóa mức ánh sáng môi trường trong nhiều môi trường, bao gồm tòa nhà văn phòng, nhà máy sản xuất và nhà kho, trường đại học, trường học, bệnh viện và nhiều địa điểm khác.