Đồng hồ đo bức xạ Fluke 481

Thiết bị đo đạc và dò tìm phóng xạ di động Fluke 481-DESI, liều tương đương SI là phương tiện di động và thiết thực để xác định hàng hóa chiếu xạ, và giúp khắc phục các vấn đề ô nhiễm và an toàn trong khi tác động tối thiểu.